استونیتریل مرک MERCK

استونیتریل مرک MERCK

در پکیج هایی: 1 لیتری*2.5 لیتری*

نام فارسی:

استونیتریل

نام ماده:

Acetonitrile

مختصر: Acetonitrile
کد محصول مرک:

100016

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C2H3N
C A S NUMBER: 75-05-8
مولار: 41.05 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 81.6 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -45.7 °C
انبوهی: 0.786 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (H2O) no data available
نقطه اشتعال: 2 °C
   
   
فرمول ایمنی: استونیتریل

 

JoomShaper