استونیتریل

 استونیتریل

در پکیج های: 1 لیتری*2.5 لیتری*4 لیتری*25 لیتری*

نام فارسی:

استونیتریل

نام ماده:

Acetonitrile

مختصر: Acetonitrile
کد محصول مرک:

100003

درصد خلوص: ACS,Reag. Ph Eur
اسم دوم:

ACN, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane

متیل سیانید - اتیل نیتریل - سیانومتان

فرمول: C2H3N
C A S NUMBER: 75-05-8
مولار: 41.05 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 81.6 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -45.7 °C
چگالی: 0.786 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (H2O) no data available
نقطه اشتعال: 2 °C
   
   
فرمول ایمنی: استونیتریل
 

 

 

 

JoomShaper