3 سیانو بنزالدهید

 3 سیانو بنزالدهید

درپکیج های: 1 گرمی*10 گرمی*

نام فارسی:

3 سیانو بنزالدهید

نام ماده:

3-Cyanobenzaldehyde

مختصر: 3-Cyanobenzaldehyde
کد محصول مرک:

841218

درصد خلوص:  
اسم دوم:

3-Formylbenzonitrile

3 فرمیل بنزونیتریل

فرمول: C8H5NO
C A S NUMBER: 24964-64-5
مولار: 131.13 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 209 - 210 °C
درجه ذوب: 79 - 80 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
 
JoomShaper