3 نیترو بنزن برونیک اسید

3 نیترو بنزن برونیک اسید

در پکیج های: 1 گرمی*5 گرمی*

نام فارسی:

3 نیترو بنزن برونیک اسید

نام ماده:

3-Nitro-benzeneboronic acid

مختصر: 3-Nitro-benzeneboronic acid
کد محصول مرک:

841141

درصد خلوص:  
اسم دوم:

3-Nitrophenylboronic acid

نیتروفنیل بورونیک اسید

فرمول: C6H6BNO4
C A S NUMBER: 13331-27-6
مولار: 166.93 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 290 - 291 °C (decomposition)
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper