3 برومو بنزیل الکل

3 برومو بنزیل الکل

در پکیج های: 25 سی سی*

نام فارسی:

3 برومو بنزیل الکل

نام ماده:

3-Bromobenzyl alcohol

مختصر: 3-Bromobenzyl alcohol
کد محصول مرک:

841140

   
اسم دوم:  
فرمول: C7H7BrO
C A S NUMBER: 15852-73-0
مولار: 187.03 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش: 165 °C (21.3 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.56 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >110 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper