1 برومو تترا دکان

 1 برومو تترا دکان

در پکیج های: 50 سی سی*250 سی سی*

نام فارسی:

1 برومو تترا دکان

نام ماده:

1-Bromotetradecane

مختصر: 1-Bromotetradecane
کد محصول مرک:

818896

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Myristyl bromide, Tetradecyl bromide

میریستیل بروماید - تترا دسیل بروماید

فرمول: C14H29Br
C A S NUMBER: 112-71-0
مولار: 277.28 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 175 - 178 °C (27 hPa)
درجه ذوب: 4 - 6 °C
انبوهی: 1.02 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 149 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper